IThon.hu | Techben otthon vagyunk!

Nyereményjáték szabályzat

Anikó

„realme 6 pro” elnevezésű nyereményjáték szabályzata

 1. A nyereményjáték szervezője
  Az Optimal Content Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék). Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem az Optimal Content Kft. Az IThon.hu elnevezésű Facebook-oldalának (https://www.facebook.com/ithon.hu/) üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”). A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
 2. A nyeremény leírása
  A nyereményjáték tárgya: 1 db (azaz egy darab) realme 6 Pro készülék, eredeti dobozában, minden tartozékával.
  A nyeremény készpénzre nem váltható, a Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékos helyett.
 3. A Nyereményjáték időtartama
  A Nyereményjáték 2020 szeptember 11. 18:00 órától 2020. szeptember 18. 18:00 óráig tart.
 4. A Nyereményjáték menete
  A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:

  1. A Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték időtartama alatt.
  2. A Disqus.com oldalon regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték időtartama alatt.
  3. A YouTube.com oldalon regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték időtartama alatt.
  4. A sorsolás időpontja: 2020. szeptember 21.
  5. A nyertes kiválasztása a következők szerint történik: A Nyereményjáték lezárását követően, a korábban leírt feltételeknek megfelelő játékosok közül online, véletlenszerű kiválasztási módszerrel kerülnek kisorsolásra a nyeremény.
  6. A nyertes értesítése a Nyereményjáték lezárultát követő 5 munkanapon belül, a nyereményjáték során megadott adatok alapján a Szervező weboldalán történik. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál 10 naptári napon belül, úgy nyereményétől elesik.
  7. A nyeremény átadására postai úton kerül sor, a nyertes által megjelölt postacímre történő megküldéssel.
  8. A nyeremény átadásának feltétele a nyertesnek a játék során megadott valós személyes adatainak és elérhetőségeinek igazolása.
 5. A részvétel feltételei
  1. A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.
  2. A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket és magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek. A 15. életévet betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő szóbeli beleegyezése szükséges. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. Egy felhasználó csak egy érvényes pályázatot nyújthat be.
  3. A játékból kizárt pályázatok köre
   1. A játékban nem vehetnek részt a Optimal Content Kft. munkatársai, valamint a társasággal egyéb munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek és közeli hozzátartozóik (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)
   2. Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak.
   3. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek. Egy Facebook profillal csak egy érvényes pályázat indítható, így azoknál a játékosoknál, akik többször játszanak ugyanazon adatokkal, csak az első pályázat vesz részt a sorsolásban.
   4. Amennyiben a megadott adatok alapján felmerül a többszörös regisztráció gyanúja, a felhasználót a Szervező figyelmeztetés nélkül kizárja a játékból.
   5. Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak törlése esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Budapest, 2020 szeptember 11.